Przejdź do treści

Święto patronalne Bursy

Uroczystość patronalna św. Urszuli stała się dla nas okazją do świętowania i wspólnego spotkania, zgromadziła mieszkanki bursy, ich rodziny, byłe wychowanki oraz pracowników bursy.

Świętowanie rozpoczęliśmy od wspólnej Eucharystii, której przewodniczył ks. Patryk Żelichowski COr. Po homilii odbyło się zaprzysiężenie nowego pocztu sztandarowego oraz przyrzeczenie sztandarowe uczennic klas pierwszych.

„Stojąc przed Tobą Panie.
w obecności naszej wspólnoty,
zgromadzone wokół sztandaru Bursy,
chcemy wyrazić pragnienie
sumiennego spełniania naszych codziennych obowiązków,
zaangażowania w budowanie koleżeńskich więzi,
dostrzegania pośród nas Bożej obecności
oraz bycia świadkiem radości Ewangelii.”

Przyrzeczenie sztandarowe, jest tradycją naszej Bursy, przez nie tworzymy w pewien sposób duchową rodzinę urszulańską, pragnącą żyć ideałami.

Następnie wszyscy przeszliśmy do Sali jadalnej, gdzie samorząd złożył życzenia s. Dyrektor i Przełożonej Sióstr Urszulanek z okazji św. Urszuli i jej towarzyszek. S. Dyrektor Wioletta Adamczak wręczyła nagrody laureatom konkursu plastycznego pt. „święta Urszula – patronka naszej Bursy”. W tym roku został przygotowany film pt. „Wywiad ze św. Urszulą – jak dziś żyć?”. Nasze koleżanki w rozmowie ze św. Urszulą usiłowały dowiedzieć się co dziś należy czynić by żyć nadzieją, miłością, wiarą we współczesnym świecie, jaki „sen – marzenie” ma Jezus dziś dla mnie? Dla nas? Samo nagrywanie filmu przyniosło nam wiele radości, dziękujemy że publiczność doceniła nasz wysiłek i brawami przyjęła nasz film.

Na zakończenie była okazja do poczęstunku, spotkań, wzajemnego poznawania się i miłych rozmów. Dziękujemy wszystkim którzy pomogli przygotować i zorganizować to spotkanie i tak licznie odpowiedzieli na nasze zaproszenie.