Przejdź do treści

O nas

Kim jesteśmy?

Nasza Bursa jest placówką niepubliczną prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej wTarnowie. Przeznaczona jest dla dziewcząt pobierających naukę poza miejscem swego stałego zamieszkania, w szkołach średnich na terenie miasta Tarnowa.

Jesteśmy placówką katolicką, dlatego całokształt naszej działalności opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki.

Celem istnienia naszej placówki jest towarzyszenie dziewczętom na drodze ich edukacyjnego rozwoju poprzez tworzenie odpowiednich warunków dla ich ludzkiego, intelektualnego i duchowego wzrastania. Mieszkankom Bursy zapewniamy sanitarno-higieniczne warunki zakwaterowania, całodzienne wyżywienie, właściwe warunki do nauki własnej, wypoczynku i rozwijania swoich zainteresowań oraz opiekę wychowawczą.

Wychowanie w naszej Bursie ma na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju uczennic w kierunku stawania się w pełni osobą i oznacza przede wszystkim rozwijanie:

 • podmiotowości,
 • odpowiedzialności,
 • umiejętności dokonywania wyborów i przyjmowania ich konsekwencji,
 • poczucia własnej godności,
 • możliwości twórczych,
 • ducha SERVIAM, czyli przekraczania siebie w kierunku bycia „z drugimi” i „dla drugich”.

W trosce o rozwój kulturalny i duchowy wychowanek w Bursie organizowane są, zgodnie z tradycją placówki: obchody Święta Patronalnego Bursy z przyrzeczeniem klas I, wspólna modlitwa wieczorna, okolicznościowe Msze św., nocne czuwania w Adwencie i Wielkim Poście, przedstawienia teatralne, zabawy integracyjne i spotkania tematyczne.

Serviam

 • konstelacja gwiazd przedstawia Małą Niedźwiedzicę, symbol św. Urszuli (ursus – niedźwiedź). Jest to znak odwagi, wierności Chrystusowi i przynależności do rodziny urszulańskiej.
  Gwiazda Polarna przynależąca do konstelacji Małej Niedźwiedzicy to symbol celu, do którego trzeba dążyć, stały punkt, który wyznacza drogę.
 • Znak Krzyża oznacza fundament, na którym trzeba budować całe swoje życie. Jest to symbol wiary katolickiej, wiary, o której trzeba świadczyć w swojej codzienności.
 • Hasło Serviam oznacza służbę. Jest to znak współpracy z Bożą łaską i zaangażowanego życia chrześcijańskiego. Serviam oznacza służbę Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie, rodzinie i środowisku, w którym się żyje. Serviam to czynne wyznawanie wiary.

Plan dnia w naszej bursie

s. mgr Teodozja Kościółek

Wychowawca

s. mgr Justyna
Wandas

Wychowawca

s. mgr Małgorzata
Kloza

Wychowawca

s. mgr Wioletta Adamczak

Dyrektor
tarnow@osu.pl