Przejdź do treści

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

Administrator danych osobowych

Bursa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Tarnowie
ul. Bema 13; 33-100 Tarnów
tel: 14 628-82-35
email: tarnow@osu.pl

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, jeśli zachodzi potrzeba – zgodnie z wyrażoną zgodą, w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji usług informacyjnych świadczonych przez stronę internetową oraz wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Wysyłając e-mail na podany na stronie adres kontaktowy zgadzasz się na przetwarzanie przesłanych danych.

Czas przechowywania Twoich danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych Administratora, wynikający z przepisów prawa lub do odwołania zgody na przetwarzanie powierzonych danych osobowych.

Udostępnianie Twoich danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby uczestniczące w inicjatywach podejmowanych przez Administratora, które korzystają ze strony internetowej bursa.osu.pl, usługodawcy np. hosting, jeżeli wykonanie usług dla Administratora wymaga dostępu do niektórych danych osobowych, właściwe instytucje kościelne i państwowe na podstawie stosownych przepisów.

Przysługuje Ci prawo do:
  • informacji o przetwarzaniu danych
  • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania
  • prawo do żądania usunięcia swoich danych
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  • przenoszenia swoich danych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Masz również prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Konferencji Episkopatu Polski.

II. POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających ze strony internetowej osu.pl do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Strony.

Definicje

Strona – strona internetowa działająca pod adresem osu.pl

Administrator – Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej Prowincja Polska, ul. Racławicka 101, 02-634 Warszawa.

Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

Rodzaje cookies

Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Strony

Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Stronę lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Stronę lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

Bezpieczeństwo

Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika oraz nie zagrażają bezpieczeństwu tego Urządzenia.

Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

Cele do których wykorzystywane są pliki cookie

Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Strony – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Strony.

Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Strony.

Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika: Facebook, Twitter, Youtube.

Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na urządzeniach użytkownika przez stronę i serwisy zewnętrzne

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.

Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeniach mobilnych dostępna są w Internecie. Podano adresy stron opisujących zmianę ustawień lub wyłączenie Cookies dla przykładowych przeglądarek internetowych:

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Opera

Safari

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Strony.

Wymagania strony

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Strony.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Strony w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

Zmiany w polityce cookie

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.