Podziękowanie za duchową adopcję

adopcja 114 stycznia br. celebrowaliśmy świętość ludzkiego życia. W marcu zeszłego roku, 16 dziewcząt z naszej Bursy podjęło modlitwę w intencji dzieci zagrożonych aborcją. Dziewięć miesięcy minęło, a my wierzymy, że wierna prośba do Boga o życie, zaowocowała szczęśliwymi narodzinami. Każda z dziewcząt biorąca udział w Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego otrzymała podziękowanie płynące prosto od Dzieciątka Jezus oraz „pięknego noworodka". Dziękujemy Mamie Kasi Szot za uszycie becików i ubranek dla „niemowlaków".

Siostra Helena w krótkiej konferencji przedstawiła sylwetki prof. Jereme Lejeune'a oraz prof. Włodzimierza Fijałkowskiego – wspaniałych lekarzy, przeciwników aborcji, wielkich promotorów i obrońców życia. adopcja 2Prof. Jereme Lejeune'a, odkrywca trisomii 21 pary chromosomów - czyli mutacji najczęściej spotykanej w zespole Downa, pozostał do końca życia wierny tym dzieciom. Chciał by świat szanował godność osób, jak sam zaznaczał, osób wyjątkowych, bo posiadających trzeci chromosom. Prof. Włodzimierz Fijałkowski, lekarz ginekolog-położnik był członkiem Papieskiej Akademii PRO Vita i twórcą polskiego modelu Szkoły Rodzenia. Oddał wszystkie swoje siły na służbę najbardziej bezbronnych. Uratował życie wielu dzieci, był promotorem naturalnej regulacji poczęć, szkół rodzenia (to on pierwszy wpuścił ojców na porodówki). Obaj lekarze byli pokornymi obrońcami świętości życia i swoje działania uważali za coś zupełnie normalnego. Obu szykanowano, wyśmiewano publicznie i blokowano możliwość kariery. Pan prof. Włodzimierz Fijałkowski głęboką wiarą przezwyciężał rozczarowania i trudne doświadczenia. Nie raz powtarzał: „Tracąc dla Pana, zawsze zyskiwałem". Tego wieczoru pamiętaliśmy w modlitwie, również o p. Mary Wagner, obrończyni życia z Kanady.

Już niedługo, bo 25 marca br. obchodzić będziemy kolejny Dzień Świętości Życia, a zarazem dzień, w którym Kościół zaprasza do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Aborcją. Jest to propozycja dla każdego, kto pragnie włączyć się w ratowanie istot najbardziej niewinnych. Wyraża się ona w codziennej osobistej modlitwie za ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga, Dawcę Życia i trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki.

opracowała: s. Joanna OSU

Źródła:
•Pastores, 64 (3)2014
•http://biotechnologia.pl/bioetyka/vlog-bioetyczny/jerome-lejeune-ojciec-pieknej-genetyki-vlog-bioetyczny,14309 ZAPRASZAMY DO GALERII