Czasowe ograniczenie funkcjonowania bursy

Od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. bursa jest nieczynna. Jest to okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. W tym czasie szkoły prowadzą kształcenie na odległość.

Proszę zapoznać się z informacjami na ten temat na stronie MEN:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

WYBIERZ JĘZYK

FACEBOOK

 

WYSZUKIWARKA